In English

Univerzális szövegkonverterAz Univerzális szövegkonverter DOS-os változatának letöltése (386-os kód, v2.0.12h)
UNIX-os verzió és a forrás (v2.0.12h)
Ha a Unixos verzióval valami gondod támad, írj levelet!
(Eddig Linux 2.0.x, Sun 5.5 és Solaris 4.1 alatt próbáltam ki.)

 • Az alábbi karakterkészleteket használhatod:
  (-l) -l1 ISO 8819/Windows Latin 1
  -l2 ISO 8819-Latin 2
  -lw Windows Latin 2
  -l5 ISO 8819/Windows Latin 5
  -4 Codepage 437
  -5 Codepage 850
  -8 Codepage 852
  -a CWI ASCII text
  -xa Xerox Ventura Publisher ASCII Text
  (-x) -x8 Xerox Ventura Publisher 8 bit ASCII Text [.VPN]
  -ca Corel Ventura Publisher 4.x ASCII Text
  (-c) -c8 Corel Ventura Publisher 4.x 8 bit ASCII Text [.CVP]
  -c5 Corel Ventura Publisher 5.0 ASCII Text
  -cn Corel Ventura Publisher 5.0 ANSI Text
  -v Ventura International
  -m MC Text
  -7 7 bit text (standard ASCII) [.ASC]
  -h1 HyperText Markup Language (HTML) 1.0 [.HTM]
  -h2 HyperText Markup Language (HTML) 2.0 [.HTM]
  (-h) -h3 HyperText Markup Language (HTML) 3.2 [.HTM]
  -w Winword 2.0 [.DOC]

 • A formátum megadása utáni módosítók:
  d dupla sortörés (normális szöveg, dupla soremelés a bekezdések között)
  s szimpla sortörés (minden egy sorba megy, sortörés csak új bekezdéseknél), mint a Winword "Text only"-ja.
  p mint a "d", de a Ventura és HTML <tag>ek és @STÍLUSOK nem kerülnek ki
  t mint a "s", de a Ventura és HTML <tag>ek és @STÍLUSOK nem kerülnek ki

  Tipp: Ha az egész file egyetlen bekezdésbe konvertálódik, a "s"/"t" módosítót kell használni a bemenõ file-ra (vagy "d"/"p"-t a kimenetre, értelemszerûen).
  Ha a file dupla vagy még több sortörésekkel tarkított, "d"/"p"-t kell használni a bemenõ file-ra.

 • HTML kimenetnél:
  e üres (csak a konvertált file íródik ki)
  n normál (néhány standard tag is kikerül [<html>, <body> stb.])
  i Impulzus stílus (néhány default beállítás)
  w "white paper" (fehér hátterû lap stílus)

  SEMELYIK módosító sem különbözteti meg a kis- és nagybetûket.

 • Ha "/" vagy "\" jelet használsz a "-" helyett, a program eltávolít/beszúr plusz szóközöket (szóköznek kell lennie a központozás után, de elõtte nem).
  Szintén lecseréli a dupla minuszjeleket gondolatjelre, és az idézõjeleket tipográfiai (alsó/felsõ) idézõjelekre.
  Továbbá az Internet címeket (melyek "@"-ot vagy "://"-et és "."-ot tartalmaznak, például "hate@microsoft.com" vagy "http://www.my.address") dõlt betûvel emeli ki.
 • Ha "\" vagy "_" jelet használsz a "/" vagy "-" helyett, felülbírálhatod a Unix vagy DOS soremelést, és \n helyett \r\n (Unix -> DOS) vagy \r\n helyett \n (DOS -> Unix) karaktert használhatsz.

 • További példák:
  Egy szimpla sortörésû 437-es kódtáblás szöveget "white paper" HTML 3.0 dokumentummá: CONV -4S -H3W CIKK.TXT ZSENI
  (ISO) Latin 1 szövegefike-okat Corel Ventura Publisher 5.0 ASCII szöveggé, tipográfiai cserékkel: CONV /L /CA *.DOC
  Dupla sortörésû Win. Latin 2 szöveget Unix gépen egyszeres sortörésû CWI ASCII szöveggé DOS alá tipográfiai cserékkel: CONV \LWD \AS ENYIM.TXT BIGYO.TTT


  A következõ HTML karaktereket ismeri a program:
  &#01; .. &#255;, &.acute;, &.circ;, &.cedil, &.grave;, &.ring;, &.tilde;, &.uml;
  &aelig; = æ, &AElig; = Æ, &oelig; = œ, &OElig; = Œ, &oslash; = ø, &Oslash; = Ø, &eth; = ð, &ETH; = Ð, &amp; = &, &copy; = ©, &nbsp; = , &sp; = , &lt; = <, &gt; = >, &quot; = ", &szlig; = ß, &iexcl; = ¡, &cent; = ¢, &pound; = £, &curren; = ¤, &yen; = ¥, &brvbar; = ¦, &sect; = §, &uml; = ¨, &ordf; = ª, &laquo; = «, &not; = ¬, &shy; = ­, &reg; = ®, &macr; = ¯, &deg; = °, &plusmn; = ± &sup1; = ¹, &sup2; = ², &sup3; = ³, &acute; = ´, &micro; = µ, &para; = ¶, &middot; = ·, &cedil; = ¸, &ordm; = º, &raquo; = », &frac14; = ¼, &frac12; = ½, &frac34; = ¾, &iquest; = ¿, &times; = ×.


  Köszi, hogy ezt a programot használod. Bármilyen ötlet, javaslat, hibajelenség jöhet a dome <kukac> impulzus <pont> com címre.